Top Guidelines Of dịch vụ kế toán

Cuộc kiểm toán bằng chứng bao gồm một số lĩnh vực: củng cố hồ sơ bồi thường thiệt hại, củng cố hồ sơ phá sản, điều tra gian lận, điều tra tội phạm, kinh tế, yêu cầu bồi thường bảo Helloểm và tranh chấp giữa các cổ đông,….

3. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại điểm h, k khoản one Điều 2 của Nghị định này lập sổ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính.

Đối với chứng từ kế toán chỉ có một bản chính nhưng cần phải lưu trữ ở cả hai nơi thì một trong hai nơi được lưu trữ bản chứng từ sao chụp theo quy định tại Điều eleven của Nghị định này.

Với mục tiêu mang lại dịch vụ toàn diện từ khi thành lập cho đến lúc đi vào quĩ đạo hoạt động, AIC Việt Nam được thành lập năm 2008 chuyên về tư vấn.

Doanh nghiệp và tổ chức phải được chi nhánh, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

two. Hổ trợ nhiệt tình cho doanh nghiệp dù vấn đề không liên quan đến dịch vụ bạn sử dụng

Kiểm toán thuế là một loại kiểm toán do cục thuế địa phương thực hiện hoặc thanh tra thuế – thanh tra tài chính của chính phủ thực hiện. Tại Việt Nam kiểm toán thuế được gọi là thanh tra thuế hay quyết toán thuế.

Cam kết trách nhiệm của ACC Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành, công ty ACC hiểu được rất nhiều vấn đề quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói được kịp thời và chính xác đối với các khách hàng của doanh nghiệp. Do ke toan đó, ACC sẽ có những điều kiện để cam kết được trình bày như sau:

Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực Helloện bởi Kế toán Anpha;

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu five năm, gồm:

Luật và quy định ở đây đề cập đến luật của nhà nước và quy định của chính phủ nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

Quản trị - Khởi nghiệp (Startup) Những trường hợp không bắt buộc phải sử dụng hoá đơn điện tử Mới nhất: Xoanvpccnh165

cho doanh nghiệp. ke toan Tuy ke toan nhiên, mỗi doanh nghiệp cần phải lựa chọn những công ty dịch vụ kế toán uy tín để đảm bảo mang lại những hiệu quả nhất định trong công việc, hỗ trợ hoạt động kinh doanh công ty.

Đơn vị kế toán hoạt động ở nước ngoài khi gửi báo cáo tài chính về cho đơn vị kế toán cấp trên ở Việt Nam phải ghi theo đồng ngoại tệ dùng để ghi sổ kế toán, đồng thời chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính và phải dịch ra tiếng Việt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top Guidelines Of dịch vụ kế toán”

Leave a Reply

Gravatar